Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com adreçar la ciutadania cap al servei VÀLid

Per tal de minimitzar les incidències i dubtes de la ciutadania quan fan tràmits que requereixen identificació, apliqueu les recomanacions següents al contingut des d’on els usuaris accedeixen al servei VÀLid per tal d’identificar-se i fer els vostres tràmits: No mencionar el nom del servei VÀLid ni l’Administració Oberta de Catalunya, amb l’objectiu que l’usuari […]

Com sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el VÀLid?

En cas que el vostre ens ja estigui ja donat d’alta a VÀLid, per sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el servei només cal que ens obriu un tiquet a suport, indicant-nos la informació següent: Nom de l’aplicació Descripció Tecnologia i versió (p.e. Java x.x, .NET x.x) Altres dades d’interès IP de l’aplicació (entorn […]

Navegadors suportats per al serveis del consorci AOC

Per a gaudir de la millor experiència d’usuari usant els serveis del Consorci AOC utilitza un dels navegadors suportats, i actualitzats. A nivell general (sempre i quan el servei no disposi d’una documentació específica) pots trobar tota la informació al respecte dels navegadors suportats per als serveis del Consorci AOC en el següent enllaç: https://consorciaoc.github.io/browser-support/

Quins nivells de seguretat retorna el VÀLid?

VÀLid retorna a l’aplicació des de la que es fa la petició el nivell de seguretat emprat per l’usuari. Són 3 nivells, de menys a més seguretat, amb els mecanismes de cadascun d’ells: Low: idCAT Mòbil amb registre telemàtic basat en la data de caducitat del DNI i Número de Targeta Sanitària. Cl@ve PIN de […]

Quins sistemes d’identificació accepta el VÀLid?

El VÀLid té classificats i integrats els següents sistema d’identificació. No obstant, cada administració usuària del servei pot decidir quins d’ells aplica: idCAT Mòbil Es tracta d’una solució del Consorci AOC, adreçada a l’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon […]