Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com adreçar la ciutadania cap al servei VÀLid

Per tal de minimitzar les incidències i dubtes de la ciutadania quan fan tràmits que requereixen identificació, apliqueu les recomanacions següents al contingut des d’on els usuaris accedeixen al servei VÀLid per tal d’identificar-se i fer els vostres tràmits: No mencionar el nom del servei VÀLid ni l’Administració Oberta de Catalunya, amb l’objectiu que l’usuari […]

Com sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el VÀLid?

En cas que el vostre ens ja estigui ja donat d’alta a VÀLid, per sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el servei només cal que ens obriu un tiquet a suport, indicant-nos la informació següent: Nom de l’aplicació Descripció Tecnologia i versió (p.e. Java x.x, .NET x.x) Altres dades d’interès IP de l’aplicació (entorn […]

Quins nivells de seguretat retorna el VÀLid?

VÀLid retorna a l’aplicació des de la que es fa la petició el nivell de seguretat emprat per l’usuari. Són 3 nivells, de menys a més seguretat, amb els mecanismes de cadascun d’ells: Low: idCAT Mòbil amb registre telemàtic basat en la data de caducitat del DNI i Número de Targeta Sanitària. Cl@ve PIN de […]

Quins sistemes d’identificació accepta el VÀLid?

El VÀLid té classificats i integrats els següents sistema d’identificació. No obstant, cada administració usuària del servei pot decidir quins d’ells aplica: idCAT Mòbil Es tracta d’una solució del Consorci AOC, adreçada a l’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon […]

Sistemes d’identificació digital

A continuació us expliquem com funcionen els diferents sistemes d’identificació acceptats per l’aplicació. Seleccioneu el que vulgueu fer servir:

X