Normativa aplicable al servei Transparència

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Mapa de lleis autonòmiques de transparència Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la […]

X