La descàrrega de dades automàtiques és il·legible. Què puc fer ?

Les dades carregades automàticament són en format de dades obertes, concretament .csv, per a la seva reutilització, per la qual cosa, en cap cas poden visualitzar-se en format pdf. Els formats .csv són fàcilment visualitzables en .xls (Excel). Podeu fer-les més visibles separant-les en columnes a través de les opcions de l’excel: “Datos” – “Textos […]