La descàrrega de dades automàtiques és il·legible. Què puc fer ?

Les dades carregades automàticament són en format de dades obertes, concretament .csv, per a la seva reutilització, per la qual cosa, en cap cas poden visualitzar-se en format pdf. Els formats .csv són fàcilment visualitzables en .xls (Excel). Podeu fer-les més visibles separant-les en columnes a través de les opcions de l’excel: “Datos” – “Textos […]

Què entenem per “Acords d’òrgans de govern”?

En aquest apartat caldrà relacionar els acords dels òrgans de govern de l’ens, en el cas que no sigui aplicable altres ítems d’aquest apartat com són acords d’òrgans de govern o els Decrets. Podeu introduir-ho manualment, amb el següent modelatge de dades: > Data > Òrgan > Descripció > Més informació > Documents

Què entenem per “Codi de conducta dels grups d’interès”?

Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d’interès per exercir activitats d’influència davant el sector públic de Catalunya tenen com a requisit per inscriure’s al Registre de grups d’interès de Catalunya el deure d’acceptar de forma expressa el Codi de conducta comú dels grups d’interès, la qual cosa es fa amb la […]

Què entenem per “Finestra única empresarial”?

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l’Administració. És l’espai físic o virtual des d’on es poedn fer totes les gestions necessàries per desenvolupar activitats econòmiques, amb independència de l’Administració responsable. El portal web Canal Empresa ha estat concebut per ajudar els empresaris, els […]

Què entenem per “Organismes dels que forma part”?

En aquest apartat s’haurà de relacionar els organismes dels que forma part l’ens en qüestió. Es mostraran automàticament les dades que consten a Municat, del Registre d’Ens Públics Local de Catalunya. Aquest ítem és de tipus automàtic i per tant, si us aplica, la informació del mateix apareix automàticament, en format de dades obertes, provinent […]

Què entenem per “Organismes que el formen”?

En aquest apartat cal publicar quina és la relació d’organismes que conformen el vostre ens. Només aplica a ens que estan configurats per altres tipus d’ens, com per exemple, mancomunitats o consorcis. Per aquest motiu, és un ítem que apareix amagat per defecte, però que si us aplica, cal que el feu visible. Aquest ítem […]

Què entenem per “Relació d’obsequis als Alts Càrrecs”?

Informació institucional i organitzativa: informació institucional Prové de l’obligació legal: Article: 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i […]

Què entenem per “Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern”?

Informació institucional i organitzativa: informació institucional Prové de l’obligació legal: Article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre Article 55. Principis d’actuació 3.El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els […]

Què entenem per “Relació d’invitacions als Alts Càrrecs”?

Informació institucional i organitzativa: informació institucional Prové de l’obligació legal: Article: 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i […]

X