Com accedir a la Seu-e 2.0 i a l’Espai de transparència?

L’accés a la interfície d’edició es realitzarà per mitjà del portal EACAT www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT o usuari/contrasenya, accedint a l’enllaç “Accedeix”.   Un cop realitzada l’autenticació a EACAT, l’accés al portal “Seu electrònica i transparència” es realitzarà a través de la pestanya “Aplicacions”. Compte en no confondre amb l’anterior servei de […]

Com editar la versió castellana del portal?

El Consorci AOC ha realitzat la traducció dels títols, subtítols, descripcions i metadades del servei de Seu-e 2.0 i Transparència, però el contingut del mateix, que depèn de cada ens, evidentment ha de ser traduït pel propi ens. Si vols traduir un contingut ja editat, per exemple en català, per introduir-lo en castellà, hauràs d’accedir […]

Com editar un ítem de transparència?

En clicar sobre un dels ítems es mostrarà la informació relacionada a les diferents seccions o apartats, permetent editar-les de forma independent. Per editar-ne les seccions fes un clic a l’icona “Edició“ Un cop modificat el contingut de la secció, clica “Guarda com esborrany” (en aquest cas es crearà una versió però no es mostrarà […]

Com gestionar l’històric de versions i esborranys?

Per accedir a l’històric de versions d’un ítem, cal desplegar la finestra d’edició de l’element en qüestió, i a partir d’aquí clicar sobre la funció “Mostra l’historial“. Una vegada a dins, podràs veure totes les versions del document, així com l’identificador, l’estat (aprovat o esborrany), la data de modificació o l’usuari creador del contingut. Per […]

Com gestionar l’avís de sortida de la Seu-e?

Per a fer més entenedora la navegació i informació que es dóna a la ciutadania,  l'avís de sortida del domini estricte de la Seu electrònica i/o el portal de Transparència a partir de la versió del portal de transparència desplegat el dia 6 de novembre de 2019, aquest ja no apareix per defecte. Per tant, [...]

Com mostrar, amagar, redirigir o indicar l’estat no aplica a un ítem?

L’ens pot decidir si un ítem es publica o no, o si aquest es redirigeix, o bé si considera que aquest ítem No li aplica. MOSTRAR  Si es vol mostrar l’ítem per visualitzar-ne el contingut, cal fer clic a sobre del botó de “Mostra-la“.   Amb aquesta acció l’ítem es visualitzarà en la part pública […]

Com personalitzar la Seu-e i Transparència?

Els diferents elements de la Seu electrònica i de Govern obert i transparència es poden editar per a adequar-los a les necessitats de cada ens.   DESTACATS DE LA CAPÇALERA: L’apartat dels destacats es mostra a la part superior de la pàgina, just al costat de les opcions de cerca. Els destacats són compartits entre […]

Com podem crear un ítem propi?

A més dels ítems existents per defecte al Portal de Transparència, es poden afegir els ítems amb continguts propis que els ens usuaris del servei considerin necessaris. La funcionalitat que permet de crear un nou ítem es troba situada dessota dels ítems agrupats per  família (p.ex. Serveis i tràmits): També trobarem aquesta mateixa funcionalitat un […]

Com podem gestionar el repositori multimedia?

A mesura que anem pujant documents addicionals al nostre Portal de Transparència, en cas de voler modificar algun aspecte ens serà més dificultós trobar un arxiu en concret. Per tal de simplificar la tasca es poden crear carpetes per emmagatzemar i classificar els arxius adjunts. Per fer-ho, quan estem en la finestra de càrrega de fitxers […]

Detall dels ítems de “protecció de dades personals” de Transparència

Dins de la familia “Informació institucional i organitzativa” ara disposes de la nova subfamilia: “Protecció de dades personals”, que inclou tres nous ítems manuals. Concretament: Delegat/da de Protecció de Dades. Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals. Registre de les activitats de tractament de dades personals. Amb aquests tres nous  ítems es […]

Glossari de Transparència

Transparència: als efectes de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art.2), s’entén per transparència a l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti [...]

Ítems de Transparència i Govern Obert disponibles al portal

Mitjançant la següent taula excel podràs entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern. Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel […]

Close Bitnami banner
Bitnami