Dades Obertes i reutilització de la informació

El perquè de les dades obertes Les dades obertes són aquells conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que són posades a disposició de la ciutadania, -normalment des de portals públics-, perquè puguin ser utilitzades de manera senzilla, lliure i còmoda. Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per […]

Dades Obertes: alta al portal amb càrrega de dades pròpies

Sol·licitud del portal de dades obertes amb capacitat d’autogestió  Per a sol·licitar el portal de dades obertes amb la possibilitat de publicar dades obertes pròpies cal fer la sol·licitud del portal mitjançant el formulari disponible a  EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels […]

Dades Obertes: com actuar davant una dada automàtica incorrecta

Les dades automàtiques que apareixen en el repositori de dades obertes dels ens locals no són dades gestionades pel Consorci AOC, sinó que són dades que el Consorci AOC obté de fonts de dades externes i amb les que construeix conjunts de dades d’informació en concret: contractació, normativa, administració, subvencions, etc. Per aquest motiu, no […]

Dades Obertes: com integrar-se a un dataset concret del repositori ?

Per tal de disposar de les dades del repositori de dades locals, pots fer-ho de dos maneres: descarregant-les directament (anar al recurs) o bé, integrant-se contra el repositori. Per poder obtenir les dades d’un dataset concret del repositori de dades obertes, integrant-se contra el repositori, cal seguir els següents passos: Pas 1: Obtenir el nom […]

Dades Obertes: conjunt de dades a mostrar al portal de transparència

Des de l’apartat d’administració al menú de navegació s’ha creat una nova entrada “administració de DDOO”, que facilita a l’ens seleccionar dels diferents conjunts de dades obertes disponibles, aquells conjunts de dades que no vol que surtin publicats al seu portal de dades obertes. A la pràctica aquesta funcionalitat permet als editors del portal, -a […]

Dades Obertes: Informe d’usos dels conjunts de dades obertes

El següent informe: “Accessos als conjunts de dades” engloba informació del total d’accessos als diferents conjunts de dades de tots  portals de dades obertes proveïts per l’AOC. L’informe inclou informació del 100% de portals disponibles, és a dir, tant si són portals d’ens que ja disposen d’autogestió (i publiquen informació pròpia), o bé ens que […]

Dades Obertes: manual del portal i recursos pels ens locals

Des del Consorci AOC és té la voluntat de fomentar les dades obertes al món local mitjançant un  portal de dades obertes àgil, senzill i personalitzable, que permet als ens local publicar les seves pròpies dades en format obert i reutilitzable (i alhora federar-les en un portal de dades obertes del món local català). El […]

Dades Obertes: millora de la interacció amb el portal de transparència

Per tots aquells ens que disposin del portal de dades obertes amb autogestió el portal de transparència facilita que, -sobre qualsevol ítem de transparència-, es puguin gestionar vistes automàtiques amb origen el portal de dades obertes, i mostrar-hi diferents recursos (com ara taules de dades, gràfiques o mapes…). A continuació exposem el funcionament d’aquesta funcionalitat […]

Dades Obertes: models de conjunts de dades estandarditzats

La present guia recull el conjunt de dades estandarditzades i publicades de caràcter municipal (actualment 18 conjunts de dades) que des de l’AOC s’ofereixen al món local per a que pugui impulsar sobre models estàndards les seves dades obertes. Tots aquests conjunts de dades estàndard poden servir de base per aquells ens que vulguin publicar […]

Dades Obertes: proposta d’itineraris per a avançar-hi

Les dades obertes, els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania, tenen un gran valor potencial i són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa. A continuació et proposem un itinerari basat en tres […]

X