Amb quines modalitats es presta el servei FUE Local?

El servei es presta en dues modalitats: Mitjançant la solució de tramitació e-TRAM. Aquesta modalitat proveïda directament per el Consorci AOC facilita disposar de tot el conjunt de tràmits disponibles al servei FUE Local complint amb la Llei  16/2015 de simplificació (en vigor des de 13 d’agost de 2015). Aquesta modalitat facilitarà el compliment dels […]

Com es realitza el manteniment del tràmits oferts al servei FUE Local ?

Des de l’AOC, i a partir dels treballs que corodina l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) amb participació del món local, es treballa per evolucionar el servei i  anar actualitzant el servei als diferents canvis  normatius, el darrer, per exemple a primers de 2020 amb l’adequació dels tràmits de declaració responsable d’onertura i comunicació d’obertura a […]

Disposo de catàleg de tràmits propi. Em puc integrar amb el servei FUE Local ?

Si, tot i que caldrà connectar el teu catàleg de tràmits amb l’AOC per a que nosaltres puguem traslladar-ho a Canal Empresa (FUE). A tal efecte has d’utilitzar un model simplificat d’integració basat en la publicació d’un XML estàtic. A continuació tens el document d’integració necessari Si tens dubtes contacta amb suport a la integració […]

Què és el servei FUE Local ?

El servei FUE Local facilita als ens locals disposar de la informació detallada per a diferents tràmits associats a la tramitació d’activitats empresarials, incloent el detall de la seva fitxa descriptiva, el formulari electrònic, així com una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon. Els ajuntaments integrats […]

Què he de fer si encara no sóc un ajuntament FUE?

A la pràctica per un ajuntament implica disposar d’una sèrie de tràmits electrònics al seu portal, integrar la seva informació amb Canal Empresa (a través de la “Cerca guiada de tràmits”), i ajustar-se, evidentment als règims de tramitació que fixa la llei de simplificació. Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > […]

Què ofereix actualment el servei FUE Local ?

17 tràmits amb la seva fitxa descriptiva, així com els formularis electrònics per a que els ajuntaments puguin oferir la tramitació electrònica des de la seva web municipal. Una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon. L’aplicació i compliment de la nova la Llei 16/2015 de simplificació […]

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]
X