En adjuntar l’excel de dades una tramesa massiva del servei Trameses d’informació, escrits i documents, apareix error sobre el contingut del fitxer. Quin pots ser el motiu?

Si en adjuntar el fitxer excel amb les dades d’enviament a una tramesa d’informació, escrits i documents, apareixen errors fent referència a camps incorrectes o mancança de dades, i es comprova que aquestes dades estan informades correctament, el motiu de l’error podria ser que s’ha aprofitat un excel anterior eliminant dades i la codificació del […]

Manual TMAS – Tramesa d’informació, escrits i documentació

TMAS1. Què és la TMAS?La Tramesa d’informació, escrits i documentació (TMAS) o, també anomenada tramesa massiva, és un servei genèric d’EACAT, que permet l’edició i enviament d’una o més comunicacions personalitzades de cop, dirigides a les administracions públiques catalanes, a través d’una tramesa d’EACAT. 2. Qui la pot utilitzar?Aquest servei està pensat per als departaments […]

Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a una administració a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents?

La primera columna de l’excel ha de contenir el nom CodiINE (escrit d’aquesta manera) i el contingut ha de correspondre obligatòriament als codis INE de 10 dígits dels ens destinataris de la tramesa. Si no es coneix algun dels codis INE es poden consultar a través del següent enllaç: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ens_adherits_eacat.csv La segona columna de l’excel […]

X