Com es pot obtenir el full de lliurament?

El responsable del servei imprimeix dos còpies d’aquest document a través de la Carpeta del Subscriptor, en el moment del lliurament del/s certificat/s, de la manera següent: des de l’apartat “Lliura“ seleccionar el certificat a lliurar prèmer la icona en forma de full a la columna documentació dels certificats lliurat. imprimir dues còpies. Una de […]

X