Catàleg de certificats

Certificats personals: T-CAT: Certificats electrònics qualificats T-CAT d'empleat públic amb càrrec (en targeta) El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra als empleats públics de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, [...]

Formularis de sol·licitud T-CAT

La sol·licitud de certificats digitals del Consorci AOC s’ha de tramitar a través d’EACAT. En cas que el teu ens no disposi encara de cap certificat digital o no sigui un ens susceptible de ser usuari d’EACAT, posem a la vostra disposició els models de documents de sol·licitud dels certificats digitals del nostre catàleg que [...]

Primers passos com a ens subscriptor de certificats

Per sol·licitar el servei has de tenir present: Que totes les persones implicades (sol·licitants de certificats, certificadors de dades i responsables del servei) estiguin donats d’alta com a usuaris de la plataforma EACAT, això ho pot fer el gestor de l’EACAT del teu ens. Que les persones amb els rols de sol·licitants de certificats, certificadors [...]

Quins ens poden sol·licitar certificats a l’AOC?

El servei T-CAT per l’emissió de certificats digitals al personal de les administracions públiques catalanes que tingui la consideració d’empleat públic o de treballador públic, està adreçat a tot els ens que pertanyin al sector públic català i els seus organismes vinculats que vulguin proveir de certificats al seu personal (T-CAT) o als seus sistemes, […]

X