Catàleg de certificats

Per a més informació pots accedir a la Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC

Primers passos com a ens subscriptor de certificats

Per sol·licitar el servei has de tenir present: Que totes les persones implicades (sol·licitants de certificats, certificadors de dades i responsables del servei) estiguin donats d’alta com a usuaris de la plataforma EACAT, això ho pot fer el gestor de l’EACAT del teu ens. Que les persones amb els rols de sol·licitants de certificats, certificadors [...]

Quins ens poden sol·licitar certificats a l’AOC?

El servei T-CAT per l’emissió de certificats digitals al personal de les administracions públiques catalanes que tingui la consideració d’empleat públic o de treballador públic, està adreçat a tot els ens que pertanyin al sector públic català i els seus organismes vinculats que vulguin proveir de certificats al seu personal (T-CAT) o als seus sistemes, […]