Cal autenticar-se amb certificat per ús del Segell de Temps?

No és obligatori realitzar autenticació de client per mitjà de certificat digital per a la a la creació/validació del Segell de Temps. Ara bé, el que sí és obligatori, es haver sol·licitat l’alta al servei, prèviament, a fer-ne ús. Es pot consultar el procediment de sol·licitud d’alta del servei validador i Segell de Temps accedint […]

Documentació d’integració – Validador i Segell de Temps

Guia d’integradors de Validador (PSIS): en aquest paquet trobaràs una guia bàsica per fer la integració al servei, així com material interessant per a facilitar la integració (per exemple, per a la creació de clients des de WSDL, exemples en codi font Java 1.5, .Net i Visual Basic 6, etc). Paquet d’integradors de Validador (PSIS): […]

En quin estat es troba l’alta del servei Segell de Temps?

L’enviament del Formulari d’alta al servei Validador i al Segell de Temps es necessari per a que des del Consorci AOC es tingui coneixement de les aplicacions que estan integrades al servei i es pugui informar als responsables de les actuacions que es realitzen sobre aquest. La integració al servei, així mateix, l’ha de realitzar […]

Integració Segell de Temps

El servei Segell de temps s’ofereix en la modalitat d’integració serveis web: El Segell de temps és un servei que està pensat per a ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen les administracions públiques. En aquest sentit, per a fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació […]

Què és un prestador de serveis de segells de data i hora?

Un prestador de serveis de certificació que emet segells de data i hora és una persona física o jurídica que produeix i signa en nom seu els segells de data i hora. Per tant, legalment és el responsable de la qualitat i seguretat del segell de temps i respon dels danys que qualsevol pugui patir […]

Què és una autoritat de segellament de data i hora?

Una autoritat de segellament de data i hora (en anglès TSA, Time Stamping Authority) és un sistema informàtic dedicat a les funcions d’emissió de segells de data i hora criptogràfics en les condicions necessàries de qualitat i seguretat i, en concret, de la gestió de la font fiable de data i hora, que ha de […]

Què és una font de temps fiable?

Una font fiable de data i hora és un sistema informàtic que ens informa de l’hora i la data reals, en temps universal coordinat, utilitzat per a l’emissió de segells de data i hora criptogràfics. Típicament s’utilitza el subministrat pel ROA (Real Instituto y Observatorio de la Armada).

X