Cal autenticar-se amb certificat per ús del Segell de Temps?

No és obligatori realitzar autenticació de client per mitjà de certificat digital per a la a la creació/validació del Segell de Temps. Ara bé, el que sí és obligatori, es haver sol·licitat l’alta al servei, prèviament, a fer-ne ús. Es pot consultar el procediment de sol·licitud d’alta del servei validador i Segell de Temps accedint […]

Documentació d’integració – Validador i Segell de Temps

Guia d’integradors de Validador (PSIS): en aquest paquet trobaràs una guia bàsica per fer la integració al servei, així com material interessant per a facilitar la integració (per exemple, per a la creació de clients des de WSDL, exemples en codi font Java 1.5, .Net i Visual Basic 6, etc). Paquet d’integradors de Validador (PSIS): […]

En quin estat es troba l’alta del servei Segell de Temps?

L’enviament del Formulari d’alta al servei Validador i al Segell de Temps es necessari per a que des del Consorci AOC es tingui coneixement de les aplicacions que estan integrades al servei i es pugui informar als responsables de les actuacions que es realitzen sobre aquest. La integració al servei, així mateix, l’ha de realitzar […]

Integració Segell de Temps

El servei Segell de temps s’ofereix en la modalitat d’integració serveis web: El Segell de temps és un servei que està pensat per a ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen les administracions públiques. En aquest sentit, per a fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació […]

Què és un prestador de serveis de segells de data i hora?

Un prestador de serveis de certificació que emet segells de data i hora és una persona física o jurídica que produeix i signa en nom seu els segells de data i hora. Per tant, legalment és el responsable de la qualitat i seguretat del segell de temps i respon dels danys que qualsevol pugui patir […]

Què és una autoritat de segellament de data i hora?

Una autoritat de segellament de data i hora (en anglès TSA, Time Stamping Authority) és un sistema informàtic dedicat a les funcions d’emissió de segells de data i hora criptogràfics en les condicions necessàries de qualitat i seguretat i, en concret, de la gestió de la font fiable de data i hora, que ha de […]

Què és una font de temps fiable?

Una font fiable de data i hora és un sistema informàtic que ens informa de l’hora i la data reals, en temps universal coordinat, utilitzat per a l’emissió de segells de data i hora criptogràfics. Típicament s’utilitza el subministrat pel ROA (Real Instituto y Observatorio de la Armada).

Renovació dels certificats emprats per signar els segells de temps

Tècnicament, el segell de temps és una signatura electrònica que garanteix l'existència del resum criptogràfic d'un document en un moment determinat. Per tant, la seva validesa està subjecta a la vigència del certificat que el produeix. El Consorci AOC té una política de renovació anual dels certificats emprats per signar els segells de temps que [...]