Per quin motiu no veig l’opció per trametre un contracte?

Tot i haver gravat les dades d’un contracte al RPC si aquest no està complert no es farà la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva revisió. Per veure per quin motiu no pots fer la tramesa de les dades d’un determinat contracte accedeix al menú “Correcció de […]