Per quin motiu no veig l’opció per trametre un contracte?

Tot i haver gravat les dades d’un contracte al RPC si aquest no està complert no es farà la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva revisió. Per veure per quin motiu no pots fer la tramesa de les dades d’un determinat contracte accedeix al menú “Correcció de […]

Prorrogues

Introducció de prorrogues Al moment d’introduir pròrrogues a l’RPC, s’han de tenir en compte les següents consideracions: No s’ha de realitzar la liquidació de forma prèvia a la introducció de la/es pròrroga/es, s’han d’anar informant les pròrrogues que tingui el contracte i un cop acabada la darrera pròrroga s’ha d’informar la liquidació global del contracte […]

X