Informar anualitats

Sempre que un contracte (qualsevol dels seus lots) comenci i acabi en anys diferents (encara que la duració total sigui inferior a un any), el contracte és considerat com a plurianual. En el cas dels contractes plurianuals es obligatori informar en les dades del lot el camp “Data d’acord de govern/Òrgan competent”. Si el contracte […]

X