Fases de la tramesa de contractes al RPC

El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per la introducció i validació de la informació relativa als contractes, que passa pels següents estats:  Organisme Contractant: la informació ha estat introduïda per l’organisme contractant però no s’ha tramés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva comprovació. Junta […]

Finalitat del Registre Públic de Contractes

Què és? Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació. Normativa: Art. 328 Llei de contractes […]

X