El meu ens no apareix al cercador del Registre Públic de Contractes

El Registre Públic de contractes disposa d’un accés públic a través del qual es pot accedir a les dades contractuals trameses per part dels òrgan de contractació de Catalunya. Els ciutadans poden accedir a un cercador únic a través d’aquest enllaç i seleccionar els criteris de cerca corresponents des de la pantalla de sota. Només apareixen, però […]

X