Dades bàsiques del contracte

Les dades bàsiques del contracte, NO es poden modificar a posteriori d’haver-lo gravat. En cas d’equivocació, s’ha d’anul·lar el contracte i tornar-lo a crear. Això es degut a que en funció d’aquestes dades, la resta de la fitxa del contracte incorporarà unes dades o unes altres i les validacions poden variar: Grup de contracte Tipus […]