Dades bàsiques del contracte

Les dades bàsiques del contracte, NO es poden modificar a posteriori d’haver-lo gravat. En cas d’equivocació, s’ha d’anul·lar el contracte i tornar-lo a crear. Això es degut a que en funció d’aquestes dades, la resta de la fitxa del contracte incorporarà unes dades o unes altres i les validacions poden variar: Grup de contracte Tipus […]

Derivats d’acord marc

Al Registre Públic de contractes no s’informen els acords marcs només els derivats. En informar com a procediment d’adjudicació “derivat d’acord marc” es obligatori informar en el camp de sistema de racionalització de la contractació “Acord marc”. Al fer això apareix a sota d’aquest camp un nou desplegable on s’ha de triar l’Acord marc del […]

X