Càrrega de menors

Per poder realitzar la càrrega de menors via Excel, es necessari descarregar-se el fitxer de la plantilla de càrrega que trobem a Càrrega de fitxers i emplenar tots els camps per a cada un dels contractes que s’introdueixen. Es pot descarregar la plantilla en blanc amb només l’estructura de les columnes o es pot descarregar […]

Com puc donar d’alta un nou Administrador d’Entitat al RPC

Per tal de sol·licitar una nova alta o modificació de l’usuari Administrador d’Entitat al RPC, cal que ens enviïs el formulari d’alta del servei amb les dades del nou administrador, a través d’EACAT, de la manera indicada en aquest enllaç. A través del mateix formulari pots comunicar la baixa d’un administrador, seleccionant “Modificació”, en l’apartat […]

Com puc sol·licitar l’alta al Registre Públic de Contractes (RPC)?

1. Si ets un ens del món local o una universitat: Accedeix al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el […]

El meu ens no apareix al cercador del Registre Públic de Contractes

El Registre Públic de contractes disposa d’un accés públic a través del qual es pot accedir a les dades contractuals trameses per part dels òrgan de contractació de Catalunya. Els ciutadans poden accedir a un cercador únic a través d’aquest enllaç i seleccionar els criteris de cerca corresponents des de la pantalla de sota. Només apareixen, però […]

Finalitat del Registre Públic de Contractes

Què és? Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació. Normativa: Art. 328 Llei de contractes […]

Per quin motiu no veig l’opció per trametre un contracte?

Tot i haver gravat les dades d’un contracte al RPC si aquest no està complert no es farà la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva revisió. Per veure per quin motiu no pots fer la tramesa de les dades d’un determinat contracte accedeix al menú “Correcció de […]

Tramesa de contractes al RPC

L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que, en el seu cas, l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes. Fins que […]

X