Com accedir a Representa

L’accés al servei es farà per mitjà del portal EACAT www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT o usuari/contrasenya, accedint a l’enllaç “Accedeix”. Un cop feta l’autenticació a EACAT, l’accés al servei es cal que es faci a través de la pestanya “Aplicacions”. Clicar a l’enllaç “Accedeix” del servei Representa. Hem de tenir present que prèviament […]

Com puc fer una inscripció al Representa?

Un cop has informat les dades del poderdant i del representant (si tens dubtes, pots consultar Com informar les dades del poderdant o del representant), t’apareixeran unes pestanyes, com es mostra a la següent imatge: Has d’activar la pestanya d’Inscripció, que ja estarà activada per defecte, i informar els camps segons es comenta a Que […]

La ciutadania pot gestionar directament les seves representacions?

Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques. L'accés al portal es realitza a través d'una URL que canvia en funció de l'ens i que és: https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x x=codI INE10 sense 0 inicial Per tant, hi ha una instància [...]

Primers passos amb el Representa

Si ja heu rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei Representa el gestor d’usuaris d’EACAT del vostre organisme ha de fer les accions següents: Atorgar el rol de funcionari habilitat a aquelles persones amb aquesta condició que hagin d’introduir representacions a l’eina. Informació sobre com mantenir el registre de funcionaris habilitats de l’ens. Assignar […]

Quins són els estats possibles d’una representació? (cicle de vida)

Els estats possibles d’una representació són: VÀLIDA >> Representació vàlida i vigent. PENDENT de VALIDACIÓ >> S’ha aportat documentació que cal revisar i validar per poder canviar l’estat a VÀLIDA o DENEGADA. PENDENT_ACCEPTACIO >> El poderdant ha realitzat una representació sense documentació a validar i cal que el poderdant l’accepti explícitament per passar l’estat a […]

Close Bitnami banner
Bitnami