Com es crea una representació?

Què necessito per a crear una representació? Tota representació ha de contenir les següents dades:• El poderdant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.• El representant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.• Tipus d’apoderament: Que pot ser “General”, “A un [...]

Com puc gestionar el catàleg de tràmits?

Catàleg de tràmits al Representa El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC). Cada ens pot decidir si el catàleg [...]

Comencem amb el Representa

Com puc sol·licitar el servei Representa? 1. Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat, heu de posar-vos en contacte amb la unitat d’organització, o equivalent, del vostre departament qui us indicarà com procedir atès que heu d’utilitzar aquest servei amb els criteris propis de la Generalitat que es donen des de l’Oficina d’Innovació [...]

Guia d’implantació del Representa

1. Què és la Guia d'Implantació? La Guia d’implantació del projecte Representa és un document per als usuaris del servei, destinat a facilitar la implantació i posada en funcionament, dins la vostra organització, del registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques [...]

La ciutadania pot gestionar directament les seves representacions?

Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques. L'accés al portal es realitza a través d'una URL que canvia en funció de l'ens i que és: https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x x=codI INE10 sense 0 inicial Per tant, hi ha una instància [...]
X