A qui puc atorgar un apoderament?

A qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Download (DOCX, 19KB)

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas. En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que […]

Cal registrar la representació d’un funcionari habilitat a Representa?

Representa és el registre previst a l’art.6 de la Llei 39/2015 amb la finalitat que els interessats inscriguin les representacions que atorguen per a que una persona (física o jurídica) actuï en nom seu en el sí de procediments administratiu (l’advocat i el gestor, per exemple). Des d’aquest punt de vista, no està relacionat amb [...]

Cal signar la sol·licitud de representació al portal de ciutadania?

Representa no requereix signar amb certificat digital la sol·licitud d’inscripció procedent del portal de ciutadà perquè és d’aplicació el previst a l’art.11.1 de la Llei 39/2015, de manera que n’hi ha prou amb la identificació realitzada amb VALID i finalitzar la inscripció clicant al botó “inscriu”, que permet deixar constància de la voluntat de la [...]

Com acredito meva identitat?

L’accés al portal per a la gestió de representacions es realitza a través del Vàlid i per tant, està permés l’accés amb tots els sistemes d’identificació admesos a Vàlid.

Com atorgo una representació?

S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Atorgar representació” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat de poderdant. Introduïm les dades del representant a l’altra part. Llavors indiquem quin tipus de representació desitgem (General, a Un Organisme o a Tràmits) i totes les dades necessàries de la mateixa: Capacitat i Vigència. En [...]

Com consulto les representacions que tinc?

Per consultar les representacions que tens, un cop has accedit al portal, a la pàgina d'inici, sota les teves dades apareixen "Les meves representacions", el llistat de persones amb les que tens representacions ja sigui com a persona que atorga poders o que el rep. Si fas clic a sobre, pots  veure'n el contingut.

Com dono de baixa una representació a través del portal de ciutadania?

En qualsevol moment tant la persona que atorga el poder (poderdant) com la persona que el rep (representant) poden donar de baixa el poder. En el cas del poderdant, des de la pestanya de “Consulta i Gestió”, es pot cercar les representacions en que es consta com a poderdant i donar-les de baixa, tot revocant-les. […]

Com el representant pot acceptar una representació que se li ha atorgat?

Pot fer-ho per dues vies: Presencialment: acudint a qualsevol administració usuària del servei Representa en que un treballador públic podrà gestionar la seva sol·licitud Telemàticament: a través del portal de ciutadania del servei de Representa En aquest segon cas, el representant haurà d’accedir al portal de ciutadania, autenticant-se amb els mecanismes vàlids per fer-ho i […]

Com es modifiquen les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”. Seguidament, podem canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataforma   Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com fer una inscripció d’un apoderament a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A un organisme: Cal informar els camps de: Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: "Totes", “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”. Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a [...]
Close Bitnami banner
Bitnami