Què és una representació o un apoderament?

Diferència entre una representació legal i una voluntària? Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu. Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar [...]