Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas. En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que […]

Cal signar la sol·licitud de representació al portal de ciutadania?

Representa no requereix signar amb certificat digital la sol·licitud d’inscripció procedent del portal de ciutadà perquè és d’aplicació el previst a l’art.11.1 de la Llei 39/2015, de manera que n’hi ha prou amb la identificació realitzada amb VALID i finalitzar la inscripció clicant al botó “inscriu”, que permet deixar constància de la voluntat de la [...]

Com acredito meva identitat?

L’accés al portal per a la gestió de representacions es realitza a través del Vàlid i per tant, està permés l’accés amb tots els sistemes d’identificació admesos a Vàlid.

Com atorgo una representació?

S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Atorgar representació” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat de poderdant. Introduïm les dades del representant a l’altra part. Llavors indiquem quin tipus de representació desitgem (General, a Un Organisme o a Tràmits) i totes les dades necessàries de la mateixa: Capacitat i Vigència. En [...]

Com consulto les representacions que tinc?

Per consultar les representacions que tens, un cop has accedit al portal, a la pàgina d'inici, sota les teves dades apareixen "Les meves representacions", el llistat de persones amb les que tens representacions ja sigui com a persona que atorga poders o que el rep. Si fas clic a sobre, pots  veure'n el contingut.

Com dono de baixa una representació a través del portal de ciutadania?

En qualsevol moment tant la persona que atorga el poder (poderdant) com la persona que el rep (representant) poden donar de baixa el poder. En el cas del poderdant, des de la pestanya de “Consulta i Gestió”, es pot cercar les representacions en que es consta com a poderdant i donar-les de baixa, tot revocant-les. […]

Com el representant pot acceptar una representació que se li ha atorgat?

Pot fer-ho per dues vies: Presencialment: acudint a qualsevol administració usuària del servei Representa en que un treballador públic podrà gestionar la seva sol·licitud Telemàticament: a través del portal de ciutadania del servei de Representa En aquest segon cas, el representant haurà d’accedir al portal de ciutadania, autenticant-se amb els mecanismes vàlids per fer-ho i […]

Com modifico una representació?

Una representació creada ja no pot modificar-se. El que pots fer és donar-la de baixa i crear-ne una de nova. Contingut relacionat: Com donar de baixa una representació?

Com puc modificar les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal que vagis a  “Les meves dades” i prémis “Modifica”. Seguidament, podràs canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataform Un cop modificades les dades, cal que prémis “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Diferència entre una representació legal i una voluntària?

Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu. Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar per si mateixes sinó que necessiten d’una persona […]

Els apoderaments es registren en algun registre telemàtic?

Els apoderaments que es donen d'alta queden registrats en el Representa, podent-se consultar i descarregar el justificant de registre per qualsevol de les dues parts. No és però un registre públic, per tant, no es pot consultar per qualsevol persona, sinó només per les administracions públiques per a la gestió de les actuacions amb representants.

Em surt un error en crear una representació. Quin és el motiu?

La plataforma comprova que no hi hagi representacions coincidents entre dues persones, impedint la seva creació. D’aquesta manera, si creem una representació que coincideix totalment o parcialment en àmbit i/o temps amb una altra, surt aquest missatge d’error i no es permet la generació. Així per exemple, si tenim una representació en que el NIF [...]
Close Bitnami banner
Bitnami