PSCP: requisits bàsics per accedir?

Per accedir a la secció reservada a l'empleat públic és necessari disposar de: una connexió a Internet un navegador (es recomana Internet Explorer) un lector de targetes criptogràfiques degudament instal•lat un certificat digital personal de nivell 3 o superior (p.e: TCAT P o TCAT en targeta) una màquina virtual Java 1.5 o superior la versió [...]

Publicació d’expedients de contractació a la PSCP?

Per publicar els expedients de contractació, Un cop a la plataforma, cal crear l’anunci des de la pestanya “Nou espai de licitació” i a continuació emplenar totes les dades descriptives del mateix. Un cop desades les dades tindrem l’opció d’iniciar la primera fase que voldrem publicar (Anunci previ, anunci de licitació…) Quan totes les dades […]

Publicació de la URL de la PSCP a la seu electrònica

És molt important que la URL d’accés al Perfil de Contractant sigui publicada al web del vostre organisme. La URL es facilita en el correu que rep la persona de contacte indicada al formulari d’alta. També es pot extreure de la web de Contractació pública de la Generalitat. Si s’ha personalitzat l’enllaç amb un logo […]

Publicació de procediments d’emergència a la PSCP

La publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes subscrits mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades del contracte en la pestanya de “Dades bàsiques”, el tipus de tramitació d’emergència. Així mateix, en marcar aquest tipus de tramitació deixa de ser obligatori informar, tant el “tipus de procediment” com [...]

Publicacions agregades mitjançant un full de càlcul a PSCP

Una de les novetats en matèria de publicitat i transparència de la nova LCSP és l’obligació de publicar en els perfils de contractant, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor, així com la formalització d’encàrrecs a mitjans propis d’import superior a 5.000,00 € i inferior a 50.000,00 €. Així mateix, […]

Puc enviar notificacions/comunicacions a través de PSCP?

Els ens locals i universitats tenen configurada la funcionalitat per notificar/comunicar a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i aquells que estan donats d’alta al servei e-NOTUM, la poden fer servir de la manera indicada al manual d’editors/validadors de la plataforma.

Puc personalitzar el full d’estil del perfil del contractant?

Només es possible personalitzar el full d’estil (mida i color de font) i imatge (logotip) del perfil de contractant sempre que es configuri prèviament a l’eina de gestió i el perfil s’integri a la seu electrònica de l’organisme.  En canvi, si s’accedeix al perfil de contractant de l’organisme a través del portal de contractació pública […]