Primers passos amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Per poder començar a fer servir la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en primer lloc, caldrà publicar a la seu electrònica o web de l’organisme la URL d’accés al perfil de l’ens (rebuda en el correu d’alta). Paral·lelament cal donar d’alta els usuaris editors i validadors i a continuació ja es podrà procedir a […]

Procediment Restringit a PSCP

Mentre es contrueix la funcionalitat de l’eina de Sobre Digital que permeti una primera fase de presentació de sol·licituds de participació i una segona fase de presentacions d’ofertes per part de les empreses seleccionades, en procediments que compten amb aquestes dues fases (procediments restringits, de licitació amb negociació i diàleg competitiu), es pot fer la [...]

Procediments i lots deserts

Per finalitzar un expedient que ha quedat desert perquè no s’ha presentat cap oferta, cal publicar la fase d’adjudicació marcant l’opció específica “Es declara desert”. En aquest procés caldrà indicar com a data d’adjudicació del contracte la mateixa en que es declara desert. En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, […]