Necessito informar codi DIR3 per l’alta a la PSCP. Com el puc obtenir?

Per tal d’informar el codi DIR3 del teu ens al formulari de sol·licitud d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  pots consultar el Directori Comú d’Unitats Orgàniques. Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a:– DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77– FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79 En cas de voler tramitar l’alta dels codis DIR3 consulta la […]

NIF ja existent en donar d’alta un usuari a la PSCP

Error “El NIF indicat ja existeix a la base de dades” Aquest error apareix perquè l’usuari ja està donat d’alta a la PSCP per a un altre òrgan de contractació (ens). Actualment l’administrador d’òrgan no té possibilitat de donar d’alta un usuari a un òrgan de contractació quan aquest ja està donat d’alta en un […]

No apareix el botó “Fer una esmena”.

Hi pot haver diferents motius pels quals no apareix aquest botó, així que cal  comprovar el següent: L’usuari identificat és validador o editor (el perfil administrador no té possibilitat d’editar publicacions) La fase actual està en estat Publicat i és visible al portal. Si encara no ha arribat l’hora exacta de publicació, no apareix el […]

Normativa i accés al servei

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017) s’incorpora l’obligació d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, inclosa la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores. La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), incorpora entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes per [...]

Notificacions i Comunicacions electròniques a través de PSCP

La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei. La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació; no requereix peu de recurs ni té data d’expiració. Si el [...]