Modificacions i pròrrogues dels contractes a la PSCP

De les modificacions del contracte s’ha de publicar l’anunci de modificació al Perfil de contractant en el termini de 5 dies des de la seva aprovació acompanyat de totes les al·legacions e informes inclosos a l’expedient de la modificació. Com a novetat al Perfil, es construirà una nova fase d’execució del contracte (a la fase […]

Modificar la data d’obertura de pliques.

Per tal de realitzar la modificació, cal estar identificat a PSCP amb certificat digital i rol de validador. Les obertures de pliques tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena. En el cas de la configuració de dates dels expedients habilitats per la […]

Modificar la data de fi de publicació al perfil d’un expedient.

La data de fi de publicació al perfil  (a dades bàsiques) es pot modificar sempre sense necessitat de fer esmena doncs és una dada de gestió que no es publica al Portal. Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”. És molt important que […]