L’Administrador d’òrgan de contractació a PSCP: funcions i alta

Quan un ens local o una universitat es dona d’alta a la PSCP,  l’AOC assigna el rol d’Administrador d’òrgan a les persones definides a tal efecte al formulari d’alta corresponent. Els administradors d’òrgan són els encarregats de gestionar les altes, baixes i modificacions dels usuaris (validadors i editors), a més a més mantenen i publiquen […]

Licitacions electròniques a PSCP

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens […]