Dades bàsiques de l’expedient

Les dades bàsiques d’un espai són dades genèriques que defineixen el tipus d’expedient; es defineixen a nivell de tot l’espai; s’especifiquen en el moment de la seva creació i es poden modificar després a cada fase de l’expedient amb les següents excepcions: En una adjudicació no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació. En […]

Darrera fase de la publicació a PSCP

A la PSCP hi ha determinades fases que es consideren fases finals d’un expedient perquè a partir de la publicació de les mateixes, no es pot continuar amb la publicació d’altres fases i només és permetrà afegir a la publicació, anuncis al tauler o esmenes sobre la fase final (en el cas de la formalització). […]