Com adjudicar lots de la licitació en diferents dates a la PSCP?

Actualment la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) no permet l’adjudicació dels diferents lots de la licitació en diferents moments. No obstant pots seguir les passes següents com alternativa: Publicar l’adjudicació dels primer lots que estiguin adjudicats. Pels lots que no ho estiguin: Indicar en el paràmetre “Denominació” que està pendent d’adjudicació. Indicar “no […]