Ús del navegador portable per PSCP

Atesa la discontinuïtat tecnològica que afecta a l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, cal fer ús d’aquesta a través d’un navegador portable que cal descarregar en local i executar per a accedir a gestionar les publicacions al perfil de contractant. Com descarregar el navegador potable? En accedir a l’eina de […]