Eliminació de signatura de documents PDF al Perfil de Contractant

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública verifica que els documents amb extensió PDF que es publiquin no continguin cap signatura digital per evitar que es publiqui informació susceptible de vulnerar la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.Si un document que es vol publicar conté una signatura digital, la Plataforma genera i publica [...]

Eliminar l’esmena ja que és correcte el que estava publicat

Només cal que premis “esborrar” a la part superior dreta de la pantalla dintre de la fase actual en edició. Únicament s’esborrarà aquesta nova versió (versió 2.0, 3.0…, la que correspongui) en edició , en cap cas s’esborrarà la fase inicial publicada.