Com adjudicar lots de la licitació en diferents dates a la PSCP?

Actualment la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) no permet l’adjudicació dels diferents lots de la licitació en diferents moments. Podeu valorar l’opció de sota en la publicació de la fase d’adjudicació: Publicar l’adjudicació dels primer lots que estiguin adjudicats. Pels lots que no ho estiguin marcar el paràmetre “Denominació” indicant que encara no […]