Com es pot accedir al servei?

Important: Els usuaris de la Generalitat, amb accés a GICAR, disposeu del  Portasignatures digital de la Generalitat per enviar peticions entre persones del sector públic de la Generalitat. No obstant,  el personal de la Generalitat que necessiti enviar peticions a signar a persones del món local, ho haurà de fer a través del nostre Portasignatures. […]

Quins són els requisits tècnics necessaris?

Al Servei de Portasignatures s'hi pot accedir utilitzant els navegadors web més estesos (Internet Explorer, Chrome i Firefox). Per l'ús des d'un ordinador de sobretaula és necessari tenir instal•lada una Màquina Virtual Java per poder executar l'Applet de signatura. La màquina virtual es pot descarregar des de: http://www.java.com/es/download/ En tots els casos és necessari que [...]

Tutorial del Portasignatures

Presentació i objectius El tutorial del Portasignatures vol posar a l’abast dels nous usuaris una demostració interactiva on veure els principals punts de l’aplicació. Així, els objectius d’aquest tutorial son: Conèixer l’entorn del Portasignatures Saber accedir a l’eina Aprendre a signar documents i gestionar els documents signats Aprendre a enviar peticions de signatura de documents Metodologia Aquest [...]
Close Bitnami banner
Bitnami