Com es porta a terme l’autenticació amb la PCI?

Tota petició dirigida a la PCI via un frontal webservice:  – Ha d’estar signada seguint l’estàndard WS-Security (signatura i timestamp del missatge).  – El certificat amb què es signa la petició ha de ser vàlid, i ha d’estar autoritzat a la plataforma PCI, i associat al codi d’organisme que realitza la petició (element IdentificadorSolicitante del missatge).

Què és l’MTI (Motor de Transaccions d’Interoperabilitat)?

S’encarrega de l’orquestració i traçabilitat de l’execució de les peticions (individuals envers lots i síncrones envers asíncrones) dels diferents serveis i controla la intermediació entre requeridors i els emissors finals de les dades de cadascun dels serveis d’interoperabilitat i aplicacions oferts.

URLs d’accés als frontals de la PCI

Les URLs del clúster d'interoperabilitat (per productes del servei Via Oberta) són: Frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Asincron.wsdl WSDL frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/AsincronResposta.wsdl Les URLs del clúster d'aplicacions són: Frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron Frontal asíncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta WSDL frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/wsdl/Sincron.wsdl WSDL frontal asíncron [...]

Validació d’esquemes de les integracions via serveis web cap a la PCI

En cas que obtingueu un error d’esquema a la resposta de la vostra petició a la PCI, podeu utilitzar el següent procediment per validar la vostra petició amb els esquemes de manera manual: Accedir a Notepad++ Crear un arxiu nou: Archivo > Nuevo Posar-ho en format UTF-8: Codificación > Codificar en UTF-8 Posar el contingut de les dades […]

X