Alta al servei Portasignatures de l’AOC

Important: Els usuaris de la Generalitat, amb accés a GICAR, disposeu del  Portasignatures digital de la Generalitat per enviar peticions entre persones del sector públic de la Generalitat. No obstant,  el personal de la Generalitat que necessiti enviar peticions a signar a persones del món local, ho haurà de fer a través del nostre Portasignatures. […]

Cal autenticar-se amb certificat per ús del Segell de Temps?

No és obligatori realitzar autenticació de client per mitjà de certificat digital per a la a la creació/validació del Segell de Temps. Ara bé, el que sí és obligatori, es haver sol·licitat l’alta al servei, prèviament, a fer-ne ús. Es pot consultar el procediment de sol·licitud d’alta del servei validador i Segell de Temps accedint […]

Com descarregar la documentació dels assentaments del MUX?

Per descarregar la documentació dels assentaments del MUX i del Registre Auxiliar, mitjançant Serveis Web, caldrà fer ús de la modalitat de Descàrrega d’Assentaments. Per enviar la petició XML hauràs d’utilitzar la missatgeria genèrica de la PCI. Dins de la petició XML, en la part de dades específiques de la petició, caldrà incorporar la missatgeria [...]

Com integrar-se al servei?

Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’un registre telemàtic al Registre Unificat (MUX) són els següents: Emplenar el formulari de sol•licitud del servei. Cal informar les dades del registre telemàtic a integrar al Registre Unificat (MUX), que són les següents: Adreça URL del registre. IP pública del registre. Clau […]

Com puc sol·licitar el servei Registre Unificat (MUX)?

Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei. Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal […]

Com realitzar una signatura des de signador.aoc.cat?

Existeixen dos mecanismes per a dur a terme la signatura a través del signador.aoc.cat, amb un component JNLP o amb una aplicació nativa: Per tal de fer l’operació de signatura amb el JNLP podeu seguir el manualPer tal de fer l’operació de signatura amb l’aplicació nativa podeu seguir el manual En cas de patir problemes amb […]

Com renovar el certificat CDA pel Registre unificat (MUX)?

Quan caduca el certificat digital CDA, que tens instal·lat al teu ens, cal que el renovis a través d’EACAT > pestanya Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació   A la següent pantalla indica Emissió Dispositiu aplicació com a tipus de certificat i fes […]

Disposo de catàleg de tràmits propi. Em puc integrar amb el servei FUE Local ?

Si, tot i que caldrà connectar el teu catàleg de tràmits amb l’AOC per a que nosaltres puguem traslladar-ho a Canal Empresa (FUE). A tal efecte has d’utilitzar un model simplificat d’integració basat en la publicació d’un XML estàtic. A continuació tens el document d’integració necessari Si tens dubtes contacta amb suport a la integració […]

Documentació d’integració – Validador i Segell de Temps

Guia d’integradors de Validador (PSIS): en aquest paquet trobaràs una guia bàsica per fer la integració al servei, així com material interessant per a facilitar la integració (per exemple, per a la creació de clients des de WSDL, exemples en codi font Java 1.5, .Net i Visual Basic 6, etc). Paquet d’integradors de Validador (PSIS): […]

Documentació d’integració del Signador Centralitzat

– SOAPUI : exemple de crides SOAPUI de l’entorn de PRE – Guia: guia d’integració als Serveis Web del Signador Centralitzat – Codi Java d’exemple: SSCClientSample.SmartWrapper.v1.3.zip . Client Java del Signador centralitzat amb SmartWrapper per a Java 7: Projecte Eclipse que incorpora codi amb peticions d’exemple al Signador Centralitzat utilitzant l’API d’integració SmartWrapper.    

El servei Padró de Via Oberta

La comunicació de les dades de domicili forma part el servei Padró de Via Oberta. L’objectiu del servei Padró és facilitar l’intercanvi de les dades del padró municipal d’habitants (PMH) entre les administracions públiques i altres entitats amb garanties jurídiques i de seguretat, per evitar que el ciutadà hagi de presentar documentació per acreditar el […]

En quin estat es troba l’alta del servei Segell de Temps?

L’enviament del Formulari d’alta al servei Validador i al Segell de Temps es necessari per a que des del Consorci AOC es tingui coneixement de les aplicacions que estan integrades al servei i es pugui informar als responsables de les actuacions que es realitzen sobre aquest. La integració al servei, així mateix, l’ha de realitzar […]

X