Alta al servei Portasignatures de l’AOC

Important: Els usuaris de la Generalitat, amb accés a GICAR, disposeu del  Portasignatures digital de la Generalitat per enviar peticions entre persones del sector públic de la Generalitat. No obstant,  el personal de la Generalitat que necessiti enviar peticions a signar a persones del món local, ho haurà de fer a través del nostre Portasignatures. […]

Amb quins certificats pot signar un usuari en una aplicació que faci servir PSA?

Un usuari pot signar amb qualsevol certificat que tingui carregat al repositori del seu navegador, i amb qualsevol dispositiu criptogràfic que segueixi l’estàndard PKCS#11 o CSP. És a dir, que sigui reconegut pels navegadors Internet Explorer i Firefox. Per exemple, amb targeta criptogràfica i Clauer idCAT. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna […]

Cal autenticar-se amb certificat per ús del Segell de Temps?

No és obligatori realitzar autenticació de client per mitjà de certificat digital per a la a la creació/validació del Segell de Temps. Ara bé, el que sí és obligatori, es haver sol·licitat l’alta al servei, prèviament, a fer-ne ús. Es pot consultar el procediment de sol·licitud d’alta del servei validador i Segell de Temps accedint […]

Com descarregar la documentació dels assentaments del MUX?

Per descarregar la documentació dels assentaments del MUX i del Registre Auxiliar, mitjançant Serveis Web, caldrà fer ús de la modalitat de Descàrrega d’Assentaments. Per enviar la petició XML hauràs d’utilitzar la missatgeria genèrica de la PCI. Dins de la petició XML, en la part de dades específiques de la petició, caldrà incorporar la missatgeria [...]

Com es validen els certificats utilitzats a PSA?

PSA utilitza internament el Servei Validador per a la validació de certificats i de signatures generades. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives: 1. Integració amb el Signador Centralitzat 2. Integració amb el Signador per signatura en local

Com integrar-se al servei?

Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’un registre telemàtic al Registre Unificat (MUX) són els següents: Emplenar el formulari de sol•licitud del servei. Cal informar les dades del registre telemàtic a integrar al Registre Unificat (MUX), que són les següents: Adreça URL del registre. IP pública del registre. Clau […]

Com puc sol·licitar el servei Registre Unificat (MUX)?

Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei. Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal […]

Com renovar el certificat CDA pel Registre unificat (MUX)?

Quan caduca el certificat digital CDA, que tens instal·lat al teu ens, cal que el renovis a través d’EACAT > pestanya Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació   A la següent pantalla indica Emissió Dispositiu aplicació com a tipus de certificat i fes […]

Disposo de catàleg de tràmits propi,puc integrar el servei FUE Local ?

Si, tot i que caldrà connectar el teu catàleg de tràmits amb l’AOC per a que nosaltres puguem traslladar-ho a Canal Empresa (FUE). A tal efecte has d’utilitzar un model simplificat d’integració basat en la publicació d’un XML estàtic. A continuació tens el document d’integració necessari Si tens dubtes contacta amb suport a la integració […]