Normativa i accés al servei

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017) s’incorpora l’obligació d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, inclosa la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores. La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), incorpora entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes per [...]
X