Eina comparació d’empremptes

L’eina d’obertura de sobres disposa d’una utilitat que permet fer una comparació d’empremtes digitals entre el document presentat en suport físic per l’empresa i el document que aquesta va pujar en temps de presentació d’oferta. Aquesta utilitat informa de forma inequívoca si el fitxer presentat en suport físic és exactament el mateix que el que [...]
X