Quins són els canals de suport a empreses en l’ús de Sobre Digital?

Les empreses licitadores que fan ús de Sobre Digital per la presentació d’ofertes de contractació als ens locals i les universitats, tenen com a referent de suport a l’òrgan contractant responsable de la licitació a la que es presenten, sense perjudici que des del mateix ens pugueu traslladar les incidències tècniques que us arribin i no […]

X