Sobre Digital: recurs 24 hores

L’eina Sobre Digital permet la presentació de l’oferta en dues fases tal i com preveu la LCSP 9/2017. D’aquesta manera, l’empresa pot tancar l’oferta seleccionant els documents que la formen però enviant aquests més tard. Aquest recurs recollit en la Llei es coneix com el recurs de les 24 hores. Només es pot fer servir […]

X