Es pot suprimir o modificar una oferta presentada amb Sobre Digital?

No. Un cop finalitzada la presentació del resum de l’oferta de manera correcta, Sobre Digital no permet la seva retirada o modificació. Aquestes actuacions es permeten en qualsevol moment anterior a la presentació de l’oferta. Si has enviat una oferta per error posa’t en contacte amb l’òrgan de contractació.

Presentació telemàtica d’ofertes: material d’ajuda per empreses

A través del Perfil de Contractant de la Generalitat de Catalunya pots presentar ofertes a les licitacions publicades per les Administracions Públiques Catalanes. L'òrgan de contractació escull, entre dues funcionalitats, la que més adequa al procediment publicat en cada cas. Pels casos de procediments més senzills com els contractes menors o oberts simplificats o simplificats [...]

Presentació telemàtica d’ofertes: guia d’ús

A continuació pots consultar la Guia de Presentació d'ofertes telemàtiques que les empreses tenen a la seva disposició al Perfil del Licitador de la Generalitat, per a procediments que no requereixen ensobrat de les proposicions (per exemple, per menors, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el procediment simplificat abreujat). Download (PDF, [...]

Quin certificat digital necessito per presentar una oferta?

Els certificats digital vàlids per presentar una oferta a una licitació a través de les funcionalitats de Presentació Telemàtica d’Ofertes o Sobre Digital, de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, són els emesos per una entitat classificada pel Validador de l’AOC amb un nivell de seguretat superior al Nivell 3 (p.e.: idCAT certificat). En […]

Sobre Digital: afegir lots a l’oferta un cop iniciada la preparació

Es poden canviar els lots als quals et vols presentar en qualsevol moment mentre s’està preparant la documentació i encara no s’hagi presentat l’oferta. Per fer-ho, cal clicar al botó “Tornar al formulari” que hi ha a la capçalera de la pàgina de preparació de documents i, una vegada en el formulari, seleccionar els lots […]

Sobre Digital: com ha de ser la paraula clau dels sobres de l’oferta?

Tots els sobres que no contenen informació administrativa han de tenir una paraula clau definida per l’empresa. Aquesta paraula clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el navegador abans d’enviar-los i es requereix la repetició, així com la descarrega obligatòria d’un fitxer que inclou totes les paraules clau definides, per habilitar el tancament de l’oferta. […]

Sobre digital: error en la presentació del resum de l’oferta

Si en la presentació del resum de l’oferta obtens un error, cal que revisis les següents qüestions: El resum de l’oferta descarregat de l’eina ha d’estar signat. A banda de la signatura del resum que genera l’eina Sobre Digital, cal que signis el mateix amb el certificat digital del representant de l’empresa, per la qual […]

Sobre Digital: he perdut o no recordo les paraules clau.

L’eina Sobre Digital no permet la recuperació de la paraula clau del licitador perquè aquest és l’únic coneixedor de la mateixa. Com a garantia de seguretat l’eina no emmagatzema la clau com a tal, sinó un resum criptogràfic que permet la seva validació. Per aquest motiu Sobre Digital fa validar la paraula clau definida en […]

Sobre Digital: inscripció de les UTE’s

La inscripció a una oferta obliga a introduir un NIF. En cas de les Unions Temporals d’Empreses (UTE) no disposen de NIF fins que no han constituït el grup un cop adjudicat el contracte. Per realitzar la inscripció de l’oferta a Sobre Digital, en aquest cas, heu d’introduir un únic NIF de qualsevol de les empreses […]

Sobre Digital: material d’ajuda a empreses

A través de l’enllaç, pots consultar els material d’autoformació que es posen a disposició de les empreses licitadores, per facilitar la preparació dels sobres i la seva presentació a través de l’eina Sobre Digital, relacionada amb els Perfil de Contractant dels òrgan de contractació del món local i les universitats públiques que fan servir la [...]
X