Presentació telemàtica d’ofertes: material d’ajuda per empreses

A través del Perfil de Contractant de la Generalitat de Catalunya pots presentar ofertes a les licitacions publicades per les Administracions Públiques Catalanes. L'òrgan de contractació escull, entre dues funcionalitats, la que més adequa al procediment publicat en cada cas. Pels casos de procediments més senzills com els contractes menors o oberts simplificats o simplificats [...]