En quines modalitats es presta el servei iArxiu?

El servei iARXIU es presta en modalitat ASP, és a dir, les administracions usuàries de l’iARXIU fan servir aquesta eina i el seus serveis, però la infraestructura tecnològica que la sustenta resideix a les instal·lacions del Consorci AOC: Mitjançant EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens. Mitjançant serveis web: aquesta […]

Quin pes (en Mb) poden tenir els fitxers que es volen ingressar?

El pes màxim permès per document o fitxer és de 700 Mb. En cas que es superi aquest pes l’ingrés del fitxer es cancel·larà. La limitació, a part de temes de rendiment, ve donada pel gestor d’antivirus que utilitza la plataforma iARXIU Tambè cal tenir present que el temps màxim per pujar el fitxer és […]

Quines són les grans funcionalitats que ofereix la plataforma iArxiu?

L’iARXIU és un repositori electrònic per emmagatzemar i custodiar els documents electrònics, de manera que es pugui garantir la seva integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, seguretat, recuperació i conservació a llarg termini. Aquest repositori funciona a manera d’arxiu central i/o arxiu històric i està pensat per a la documentació semiactiva i/o històrica. A més a més, […]