En què consisteix la integració amb la plataforma iARXIU?

La integració amb la plataforma iArxiu consta de dues fases: Fase 1: preparació de la documentació a transferir a la plataforma iArxiu. En aquesta fase del projecte, s’ha de generar el que s’anomena paquets d’informació de transferència (PIT), un contenidor que inclou els documents a transferir i les seves metadades. El Consorci AOC, amb l’objectiu […]

X