Què significa “Com desitja realitzar el tractament d’evidències dels paquets d’informació a ingressar”?

Antecedents El servei d’evidència electrònica té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures electròniques al llarg del temps. En concret, ofereix un servei per: mantenir les evidències de la validesa de les signatures electròniques; garantir la cadena de confiança mitjançant la incorporació d’una signatura o segell d’arxiu a nivell de paquet d’informació, a la […]

Quines funcionalitats inclou el mòdul d’ingrés?

Tipus d’usuari: arxiver i usuari intern Inclou les funcionalitats necessàries per facilitar la creació dels paquets d’informació de transferència per part dels usuaris, així com la gestió d’aquests per part de l’arxiver fins al moment de ser ingressats definitivament a la plataforma. A grans trets inclou: Fer un nou preingrés d’un paquet d’informació de transferència […]

Quines metadades mínimes s’han d’informar al fer una transferència?

La plataforma iARXIU utilitza, de forma nativa,  els vocabularis que s’esmenten en el document “Vocabulari de metadades” que es pot consultar a: http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/07_Difusio_cultural/Publicacions/static_files/Voc_metadates_02.pdf Ingrés d’un document Les metadades mínimes que s’han d’informar són les següents: Codi de referència Codi de classificació (s’informa automàticament al triar la sèrie) Sèrie documental Títol Data de creació Volum i […]

Quins tipus documentals puc transferir/ingressar a iARXIU?

La plataforma iARXIU permet ingressar dos tipus documentals: Unitats documentals simples (que podria equivaler a un document o fitxer) Unitats documentals compostes (que podria equivaler a un expedient i/o dossier. Aquesta agrupació permet incloure de 1 a n documents) La manera per saber, quan es puja un contingut a la plataforma, si es tracta d’una […]

Close Bitnami banner
Bitnami