Ingrés dels paquets d’informació de transferència

Tipus d’usuari: Arxiver Els paquets d’informació de transferència que han generat els usuaris interns  romandran a l’àrea de preingrés (sempre i quan el seu estat sigui “preingrés autoritzat”) en espera que l’arxiver corresponent procedeixi al seu ingrés definitiu. L’arxiver, mitjançant la funcionalitat d’ingrés de que disposa, procedirà a l’ingrés dels PIT que es trobin dipositats […]

Close Bitnami banner
Bitnami