Que significa el concepte de paquet d’informació en relació amb el servei iARXIU?

Amb l’objectiu de sintetitzar i encapsular en una única entitat tota la documentació que es preserva a la plataforma iARXIU s’ha definit una entitat, anomenada paquet d’informació que serveix per a empaquetar la documentació a preservar tant a nivell d’unitat documental composta (expedient) com document electrònic. És un contenidor en format xml que inclou: – […]