Com sol·licitar el servei iARXIU?

Per sol·licitar el servei iARXIU, cal: 1. Si NO sou Departaments o ens dependents de la Generalitat de Catalunya: Accedir al tràmit que trobareu, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que considereu: Que el formulari s’ha de descarregar […]

Preguntes i dubtes freqüents?

Qui pot utilitzar iARXIU? Qualsevol administració pública catalana. Els usuaris d’aquestes administracions públiques han de ser usuaris de la plataforma EACAT. Hi ha alguns requeriments tècnics a tenir en compte per fer servir iARXIU? Per tal d’accedir a iARXIU l’usuari ha de disposar d’un navegador web amb accés a Internet. El servei està garantit per […]

Primers passos amb iARXIU

Consideracions prèvies Per fer ús d’iARXIU cal que: L’ens  hagi sol·licitat formalment l’adhesió al servei al Consorci AOC mitjançant el formulari d’alta (enllaç) Que els usuaris que vulguin fer ús d’iARXIU siguin usuaris de la plataforma EACAT i també que tinguin un rol associat a la plataforma iARXIU (+) Configuració bàsica Un cop donat d’alta: […]

Que significa el concepte de paquet d’informació en relació amb el servei iARXIU?

Amb l’objectiu de sintetitzar i encapsular en una única entitat tota la documentació que es preserva a la plataforma iARXIU s’ha definit una entitat, anomenada paquet d’informació que serveix per a empaquetar la documentació a preservar tant a nivell d’unitat documental composta (expedient) com document electrònic. És un contenidor en format xml que inclou: – […]

X