Selecció de l’ens i fons documental que es vol gestionar

Tipus d’usuari: qualsevol Un cop l’usuari s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció. Un cop dins de l’ens i fons documental, i […]

X