Funcions i tasques del rol administrador de fons i arxiver

Tipus d’usuari: administrador de fons i arxiver Un cop l’usuari administrador i/o arxiver s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció. Un cop […]

X